• 06.png
Komu pomagasz?

Środki uzyskane z recyklingu starych, zużytych telefonów komórkowych zostaną przekazane na
program STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA Fundacji Świętego Mikołaja.
Program wspiera edukacje najzdolniejszych dzieci z niezamożnych rodzin w całej Polsce.

DLACZEGO STYPENDIA?
Bo stypendia zmieniają losy dzieci na zawsze! To pomoc, której im nikt nigdy nie odbierze, która zmienia ich losy.

Pomoc stypendialna daje dzieciom wiedzę i umiejętności takie jak nauka języków, malowanie, gra na instrumencie, pisanie poezji, wiedza informatyczna. To wszystko zmienia dziecko na zawsze i wpływa na jego przyszłość. Dlatego w małych wsiach, miejscowościach, czasem dużych miastach odnajdujemy dzieci, które dobrze się uczą, mają wyjątkowe pasje, są pracowite, odznaczają się talentem. Chcą się rozwijać ponad przeciętność, jedyne co je wstrzymuje to brak pieniędzy. Wspieramy te dzieci poprzez stypendia edukacyjne.
Funduj stypendia razem z nami!

Komu pomagamy?
•    uczniowie powyżej 4 klasy szkoły podstawowej, wszystkich rodzajów szkół
•    szukając stypendystów bierzemy m. in. pod uwagę: miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, średnią ocen, zaangażowanie społeczne, specjalne osiągnięcia.

Jak pomagamy?
•    Stypendium jest przyznawane 10 miesięcy.
•    Rekrutacja stypendystów odbywa się poprzez szkoły uczniów.
•    Fundacja i szkoła nie pobierają opłat. Środki w 100% przeznaczone są na stypendia.

Zachęcamy do wpłat na stypendia
•    Wejdź na portal www.stypendia.mikolaj.org.pl
•    Znajdź szkołę, w której chcesz ufundować stypendium
•    Wpłać na konto ogólne programu: 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999       
•    Ustaw stałe zlecenie lub dokonaj jednorazowej wpłaty

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA (www.mikolaj.org.pl) działa od 1998 roku.
Głównym nurtem działań Fundacji jest działalność edukacyjna i stypendialna. Przez 16 lat Fundacja wspierała m. in. najzdolniejsze dzieci z niezamożnych rodzin, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, chorych w hospicjum, samotne matki, żołnierzy rannych na misjach. Wydaje książki, organizuje spotkania. Co roku uczestniczy w organizacji kampanii Dania Papieskiego. 

Nagrody:
• Europejska Nagroda Obywatelska 2011. Nagroda przyznawana przez Parlament Europejski
• W 2010 r. wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania za działalność na rzecz przełamywania stereotypów wobec pracujących matek oraz wprowadzania nowych standardów zatrudniania kobiet;
• Ubi Caritas 2008. Nagroda przyznawana przez Caritas Polska
• TOTUS 2006 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”;
• Pro Publico Bono 2005 w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską.

16 lat Fundacji Świętego Mikołaja:

•    6,7 tysiąca dzieci korzystających z dotacji i stypendiów
•    40 mln złotych na cele charytatywne
•    38 kampanii społecznych
•    56 badań problemów społecznych
•    1100 współpracujących podmiotów komercyjnych

Fundacja Świętego Mikołaja jest organizacją pożytku publicznego.
Nr KRS 0000126602
PROSIMY O 1% TWOJEGO PODATKU

                     Naszą misją jest pomagać dzieciom w potrzebie,
  dawać oparcie i nieść radość w smutku, chorobie i niedoli. 

  Od 1994 roku organizujemy turnusy zdrowotne z programem terapeutycznym dla dzieci z całej Polski. Początkowo były to dzieci tylko z chorobami onkologicznymi. Obecnie pomagamy dzieciom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, zaniedbanym środowiskowo i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

  Przez 16 lat działalności  udzieliliśmy wsparcia 9030 dzieciom

  3526 dzieciom z chorobami onkologicznymi

  1342 dzieciom z innymi chorobami

  2880 dzieciom z podwyższonym poziomem ołowiu we krwi

  1282 dzieciom ze wskazaniami społecznymi

  Współpracujemy z kilkunastoma organizacjami, które obejmują opieką dzieci.

  Założycielka Fundacji Sophie Lilligston w 2008 roku została uhonorowana przez dzieci  orderem uśmiechu.

   

  Zapraszamy na stronę Fundacji ….

Pomagają nam:
 • info.jpg
 • THULELogo.jpg
 • vismaior.jpg
 • GLS.jpg
 • Valeo.png
 • Logo-Allianz.jpg
 • ND-LOgistics.png
 • mercor_2.jpg
 • danone.jpg
 • EuroProvidus.JPG
 • to-lubie-3x3cm.jpg
 • Aegon.png
 • BUW_logotyp.JPG
 • Bank-Pocztowylogo.jpg
 • logo-Kompania-Piwowarska.jpg
 • TNS-OBOP.png
 • lazarskilogokolorcmykv31.JPG
 • logoQumak2005.jpg
 • POrt-Lotniczy-Bydgoszcz.jpg
 • logo-Skanska.jpg